• Σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας
  • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
  • Τμήματα ομοιογενή 4-5 ατόμων
  • Μαθήματα δια ζώσης και διαδικτυακά
  • Προετοιμασία για όλα τα πτυχία
  • Ταχύρυθμα Τμήματα Αγγλικών διαμορφωμένα για ενήλικες
  • Ειδική προετοιμασία για το IELTS ACADEMIC/ GENERAL, TOEFL, TOEIC
  • Ειδικές τιμές σε αδέρφια